azışdırmaq : f.
1. Bax azdırmaq.
2. Pozmaq, sağalmaq üzrə olan xəstəliyi və ya yaranı əlləşdirib təzələmək.