azər : bax azərbaycanlı. ◊ Azər övladı tənt. – azərbaycanlılar. Azər övladı vətənsiz yaşamaz; Tut əlimdən ki, mənəm arxa sənə. S.Rüstəm. Doğma qardaş kimi azər övladı; Misirdə özünü biganə sanmaz! Aşıq Hüseyn.
azər 2: is. [fars.] Oda xidmət göstərən mələk.
azər 3: is. [fars.] İranda günəş təqvimində ilin 9-cu ayı (
1. noyabr –
2. dekabr).