bölgə : is. zool. Nərə balığının bir növü, beluqa.
bölgə 2: is. Müəyyən əlamətə görə seçilən ərazi sahəsi.