böyürtkən : is. Tutabənzər meyvəsi olan yabanı kol bitki. [Cəmil] böyürtkən kolları, çalı-çəpərlər arasından keçib kəndin yaşıl ağacları arasında gözdən itdi. Mir Cəlal. // Bu bitkinin meyvəsi. Yay fəslində ərik, gavalı, böyürtkən dəyərdi. S.S.Axundov.