böyələkləndirmək : f. məh. Acıqlandırmaq, qızışdırmaq.