bülöv : is. Bıçaq və başqa kəsərləri itiləmək üçün daş. [Hacı Nuru:] Sənin atan usta Rəhman dəllək ülgüc, bülöv ilə məqul dövlət qazandı. M.F.Axundzadə. [Cəmil] haradansa bülöv daşı tapıb gətirdi və bıçağının tiyəsini itiləməyə başladı. M.Hüseyn.