bığlıca : is. bot. Taxıllar qrupuna mənsub birillik ot bitki.