: əd. “Bəs” mənasında olub təəccüb bildirir, yaxud sualı gücləndirmək üçün işlənir. Bə, nə dedin? Bə, sən orada yox idinmi? – Bə, həkim soruşsa ki, niyə mənim davamı içmədin, mən ona nə cavab verim? C.Məmmədquluzadə. [Səlmə:] Bə nə, özbaşınadı? Uşqoldakıların geyinib-kecinməyini görmürsən. Mir Cəlal. bə bax ba.