bəsirət : is. [ər.] Bir şeyi dərindən və tez anlama qabiliyyəti, gələcəyi görmə qabiliyyəti. İkinci iddia bəsirət sahibləri yanında qətiyyən etibardan saqidir. M.F.Axundzadə. _ Bəsirət gözü – idrak, anlaq, düşüncə. Leyk, hanı səndə bəsirət gözü; Ta görəsən vəchi-dilarasını? M.Ə.Sabir. [Qulamın] qorxaqlığından, bəsirət gözünün bağlılığı üzündən düşdüyü bu vəziyyəti qiymətləndirə bilməyən bu adam hələ də özünə gəlməmişdi. Ə.Əbülhəsən.