bədtər : sif. [fars.] bax betər. [Heydər bəy:] Səni toysuz aparmaq mənə ölümdən bədtər görünür. M.F.Axundzadə. Rəqibi vəsldə yar ilə görmək xeyli bədtərdir. S.Ə.Şirvani. Tuf, belə dövrana ki, bədtər olur; Seyri-fələk, dövri-zaman ilbəil! M.Ə.Sabir. Operettanın özündən bədtər, artistlərin oynamağı idi. Ə.Haqverdiyev.