bələdiyyət : is. [ər.] Bələdlik, tanışlıq, bələd olma, yaxından tanış olma. Məlum oldu ki, qəvaidi-təcvidə külli bələdiyyəti var imiş. M.F.Axundzadə. [Mirzə:] Xidmətlərinə çata bilməmişəm, amma bələdiyyətim var, alim adamdır. Ə.Haqverdiyev.