bələkbağı : is. Uşağın bələyini bağlamağa məxsus bağ; qundaqbağı.