bəlgə : is. etnoqr.
1. El arasında evlənən oğlan tərəfindən qız evinə göndərilən birinci nişan – üzük və örpək.
2. məh. Əkin yerlərinin hüdudunu göstərən nişan, mərz.
3. məc. Bəhanə, səbəb, dəlil, tutarğa. Əlində bəlgə etmək.
4. məh. Vuruşma zamanı qorunmaq üçün qola sarınan sarğı.