bəllənmək : f. Görünmək, aşkar olmaq, aydın olmaq, bilinmək, tanınmaq. Rəmz anlayan, söz düşünən, dərd bilən; Aləmlərdə şöhrətlənir, bəllənir. Qurbani. Mərd igidlər yarasından bəllənər; Namərdləri qoy tər bassın, xar olsun! “Koroğlu”.