bənək : sif. köhn.
1. Üzdə, ya bədənin başqa yerində nöqtə şəklində kiçik xal, nişan.
2. İt adı.