bərələnmək : f.
1. məch. Bərə çəkilmək, arx açılmaq, suyu ləklərə calanmaq.
2. məc. Yaralanmaq, yara açılmaq. Yenə mindi qəm səməndin yollandı; Heç bilmədim bərələnmiş könlümü. M.V.Vidadi.