bəzi : əvəz. [ər.] Hamısı yox, parası, ayrıayrı. Bəzi adamlar. Bəzi rayonlar. – O, nəinki özünü, hətta bəzi uzaq qohumlarını da saxlayırdı. İ.Şıxlı. // İs. mənasında. Bəzilərinə bu xoş gəlir. Bəzilərinin bu işdən xəbəri yoxdur.