bəzzaziyyə : is. [ər.] köhn.
1. Bəzzaz malı, parça, arşınmalı.
2. Bəzzaz dükanı, parça, arşınmalı mağazası. [Rüstəm:] Sən mənim məsləhətimə bax: bu dükanı bağla, bir ayrı bəzzaziyyə mağazası aç. Ə.Haqverdiyev.