bağlılıq : is.
1. Bağlı şeyin halı.
2. məc. Asılılıq, əlaqədarlıq, əlaqəlilik.