basarat : dan. bax bəsirət. _ Basaratı bağlanmaq – görə bilməmək, seçə bilməmək, duya bilməmək; qafil olmaq, həqiqəti görməmək.