badaqlanmaq : məch. Badaq vurulmaq, badaqla bərkidilmək.