baiskarlıq : is. Bais olma, səbəb olma, səbəbkarlı