bakteriologiya : [yun.] Bakteriyalardan bəhs edən elm; mikrobiologiya.