baltalanmaq : məch. Balta ilə kəsilmək (çapılmaq, yarılmaq, doğranmaq).