baqi : sif. [ər.]
1. Daimi, əbədi. _ Baqi etmək – daimiləşdirmək, əbədiləşdirmək. Məcmuəmizin naqqaşı səni görən kimi gözəl surətini məcmuəmizə salıb, sənin ismü rəsmini baqi və yer üzündə məşhur olmağına ciddi-cəhd edərdi. C.Məmmədquluzadə. Baqi qalmaq – davam etmək, yaşamaq. // Xəbər şəkilçisi ilə: baqidir – qalmışdır, hələ də vardır, davam edir, yaşayır. Hələ baqidir yerində köhnə qaydalar, adətlər. R.Rza.
2. Qalan, artıq. Pulun baqisi. – Gətir saqi, meyi-baqi, bu bəzmi eylə bir rövşən. Nəbati. [Azad] durmadan atəş açır, onun baqi qalan son dəqiqələri, onun nəfəsi düşmən həyatı bahasına tamam olur. Ə.Məmmədxanlı.