baraban : [rus.]
1. İki üzünə dəri çəkilmiş, içiboş, enli, silindrşəkilli, ağacla vurularaq çalınan çalğı aləti; təbil, nağara. Axşam- üstü Tərlan yenə baraban səsi eşidib yola sarı baxdı.. M.Hüseyn.
2. tex. Müxtəlif maşınlarda və mexanizmlərdə: içiboş silindr şəklində detal.