barat : is. [ər.]
1. Bank və s. maliyyə müəssisəsi və ya poçt vasitəsilə göndərilən pul. Bütün məktublar və ya baratlar dərhal sahiblərinə paylanır. – [Səttar] baratı dəyişmək üçün yaxındakı sərraf dükanlarından birinə tərəf getdi. P.Makulu. _Barat etmək (çəkmək, göndərmək) – pulu bir adam və ya idarə vasitəsilə başqa yerə, yaxud başqa bir ölkəyə göndərmək. ..Birisi axşam yeməyi üçün tədarük görməyibdir, birisi poçt ilə gərək pul barat eləsin. Ə.Haqverdiyev. [Kazım:] Pulları haman yerə barat verəcəyəm. M.S.Ordubadi.
2. Qəbz, vəsiqə, təhvil sənədi.