barlı : sif.
1. Meyvəli, məhsullu, bargətirən, meyvəverən. Əlinlə qurduğun barlı bağçalar; Tufanlar qopsa da saralıb solmaz. S.Vurğun.
2. Gəlirli, xeyirli, mənfəətli, səmərəli.