barmaqcıl : is.
1. Barmağa taxılan bəzək şeyləri (üzük).
2. Bax barmaqçalıq.