barsız : sif.
1. Meyvəsiz, məhsulsuz. Barsız ağaca daş atmazlar. (Ata. sözü).
2. məc. Səmərəsiz, xeyirsiz, faydasız.