baxtalamaq : f.
1. Qumarda uduzmaq. [Xortdan:] Sənin bankda nə qədər pulun var, hamısını baxtaladı. Ə.Haqverdiyev.
2. məc. Ümumiyyətlə, uduzmaq, itirmək, əldən çıxarmaq.