bayağı : sif.
1. Ən adi, ən sadə, çox bəsit; çeynənmiş. Bayağı fikir.
2. Qaba, şit, ləyaqətsiz. Bayağı zövq. Bayağı söz (ifadə).