bazarlıq :
1. is. Bazardan alınmış şeylər. _ Bazarlıq etmək –
2. bazardan ev üçün lazımi şeylər almaq. [Nəbi ağa:] Özün buyur- muşdun ki, məni tez oyat, axşama qonaqlarım var, gərək bazarlıq edəm. S.S.Axundov. Firəngiz bazarlıq edir, xörək hazırlayır, ata və oğulun yolunu gözləyirdi. S.Rəhimov;
3. alver etmək. Hazırda sizinlə bazarlıq edəcək tacirlərdən deyilik. M.S.Ordubadi.
4. is. etnoqr. Ərə gedən qız üçün paltar. Çox mübarək, çox mübarək, ölmədik, oğlumuzun toyunu gördük, – deyə Kəblə Xeyransa bazarlığı kişinin əlindən alıb sahmanlayır. H.Sarabski. Sabahı günü Əhməd kişi işdən qayıdandan sonra qızını evdə tapmadı. Tərs kimi bu gecə qıza bazarlıq gələcəkdi. Ə.Məmmədxanlı. _ Bazarlıq etmək – toy üçün lazımi şeylər almaq.
5. sif. Bazarda satmaq üçün hazırlanan.