beşbir : zərf Beş-beş. Adamlar dəstədəstə, üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər. M.İbrahimov.