beşgünlük : sif.
1. Beş gün sürən, beş gün davam edən, yaxud beş gün tələb edən. Beşgünlük möhlət. Beşgünlük yol. Beşgünlük iş. // Beş günə çatan, kifayət edən. Beşgünlük ehtiyat.
2. məc. Az davam edən, az sürən; müvəqqəti, sürəksiz, davamsız. Beşgünlük ömür. Beşgünlük yoldaş. Beşgünlük dünya.