beşminlik : sif. Sayı beş min olan, beş min nəfərdən ibarət olan. Beşminlik qoşun.