behbud : is. Qalın tiyəli, qında gəzdirilən iri bıçaq (silah).