beytülmal : is. [ər.] din. tar. İslamiyyətdə: xalqdan toplanılan vergi pullarının və müharibə zamanı məğlub edilən xalqlardan alınan qənimətlərin və s.-nin saxlandığı yer, ev; xəzinə. Xəzinə işlərinə müdaxilə etmək beytülmala qarşı bir xəyanətdir. M.S.Ordubadi. Baş tutdumu beytülmalınız, söylə, sən Allah? M.Ə.Sabi