bielm : sif. [fars. bi... və ər. elm] Elmsiz, biliksiz.