bihuşedici : sif. Bihuş edən, məstedici. ..Bihuşedici ətir .. şirin bir yuxu gətirmişdir. İ.Əfəndiyev.