bilümum : zərf [ər.] köhn. Ümumiyyətlə, hamılıqla, ümumən, bütün, tamamilə. Və bir də bu məktəblilər bilümum; Oxurlar kəmalınca ali ülum. M.Ə.Sabi