bilittifaq : zərf [ər.] köhn. İttifaq ilə, birgə, bir yerdə.