bircins : sif. Cinsi bir olan, eyni cinsdən olan. Bircins meyvə.