birdəfəlik :
1. sif. Yalnız bir dəfə olan. Birdəfəlik maddi yardım. Birdəfəlik vergi.
2. zərf Həmişəlik, qəti. Birdəfəlik rədd etmək. Birdəfəlik başa sal. Birdəfəlik yaxasından əl çəkdi. – [Məhərrəm bəy:] Xülasə, birdəfəlik səni vəkil edirəm, nə tövr istəyirsən, elə et. S.S.Axundov. Qabarlı əllər uzanır “Zimni”yə; Köhnə dünyanı birdəfəlik boğmaq üçün. R.Rza.