birhovur : zərf dan. Bir az, bir dəqiqə. Birhovur qoy oturaq.