birnövbəli : sif. Bir növbədə olan, icra edilən. Birnövbəli iş.