birnüvəli : sif. xüs. İçində tək nüvəsi olan. Birnüvəli hüceyrə.