bisavad : sif. [fars. bi... və ər. səvad] bax savadsız. Bisavad adam. – [İkinci kəndli:] Biz də .. bisavad adamıq, kitabdan nə baş açacaq idik. Ə.Haqverdiyev. // İs. mənasında. Bisavadları savadlandırmaq.