bit : is. İnsan və heyvan qanını sormaqla qidalanan kiçik, qanadsız cücü.