bitablıq : is. Tabsızlıq, qüvvətsizlik, taqətsizlik.